Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Tủ cơm 24 khay điện gas điều khiển, khuyến mãi

Tủ nấu cơm 24 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
25,800,000 đ26,800,000 đ
Tủ cơm công nghiệp 12 khay điện gas điều khiển, khuyến mãi tủ cơm

Tủ nấu cơm 12 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
13,800,000 đ14,800,000 đ
Tủ cơm công nghiệp 10 khay điện gas có điều khiển, tủ cơm

Tủ nấu cơm 10 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (3 bình chọn)
12,500,000 đ12,900,000 đ

Tủ nấu cơm 8 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
11,500,000 đ12,500,000 đ

Tủ nấu cơm 6 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (3 bình chọn)
11,000,000 đ12,000,000 đ

Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển

5/5 - (1 bình chọn)
9,800,000 đ10,100,000 đ
Tủ cơm 24 khay điện kèm điều khiển, quà tặng hấp dẫn

Tủ nấu cơm 24 khay điện có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
20,500,000 đ21,500,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện có điều khiển, khuyến mãi

Tủ nấu cơm 12 khay điện có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
10,500,000 đ11,100,001 đ
Tủ cơm 10 khay điện liền điều khiển, chương trình khuyến mãi

Tủ nấu cơm 10 khay điện có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
9,800,000 đ10,800,000 đ

Tủ nấu cơm 8 khay điện có điều khiển

5/5 - (3 bình chọn)
9,500,000 đ10,300,000 đ
Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện điều khiển, quà tặng

Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
8,500,000 đ9,300,000 đ
Tủ cơm 4 khay điện có điều khiển, Quà tặng tủ cơm

Tủ nấu cơm 4 khay điện có điều khiển

5/5 - (2 bình chọn)
7,800,000 đ8,100,000 đ
Tủ cơm công nghiệp điện 4 khay

Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp Mini 4 Khay

5/5 - (2 bình chọn)
6,800,000 đ7,600,000 đ

Tủ Nấu Cơm 6 Khay Điện

5/5 - (3 bình chọn)
7,500,000 đ7,800,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp điện 6 khay, Tủ hấp cơm 6 khay

Tủ Cơm Công Nghiệp 6 Khay | Gas + Điện

5/5 - (2 bình chọn)
10,000,000 đ10,800,000 đ
Tủ cơm công nghiệp điện 8 khay, Tủ công nghiệp 8 khay

Tủ Nấu Cơm 8 Khay | Điện

4/5 - (1 bình chọn)
8,500,000 đ8,900,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay bằng gas Quang Huy

Tủ Hấp Cơm 8 Khay | Gas

Đánh giá
9,800,000 đ10,500,000 đ
Mẫu tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay băng điện gas

Tủ Hấp Cơm Công Nghiệp 8 Khay | Điện + Gas

4.5/5 - (2 bình chọn)
10,500,000 đ11,100,000 đ
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay bằng điện Quang Huy

Tủ Nấu Cơm 10 Khay | Điện

4.3/5 - (3 bình chọn)
8,800,000 đ9,500,000 đ