Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Tủ trưng bày bánh kem 1.8m (5 tầng), tủ bán bánh kem 5 tầng

Tủ trưng bày bánh kem 1.8m (5 tầng) kính vuông

5/5 - (1 bình chọn)
45,500,000 đ46,500,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem 5 tầng 1m5, tủ trưng bày bánh kem Quang Huy

Tủ trưng bày bánh kem 1.5m (5 tầng) kính vuông

5/5 - (1 bình chọn)
39,200,000 đ40,200,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem 1m2 (5 tầng) kính vuông

Tủ trưng bày bánh kem 1m2 (5 tầng) kính vuông

5/5 - (1 bình chọn)
35,800,000 đ36,800,000 đ
Tủ bánh kem thẩm mỹ và thu hút khách hàng, Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 1m5 (3 tầng)

5/5 - (1 bình chọn)
31,300,000 đ32,300,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 1m2 (3 tầng), tủ bán bánh kem kính vuông 1m2

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 1m2 (3 tầng)

5/5 - (1 bình chọn)
28,300,000 đ29,300,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 90cm Quang Huy, tủ bán bánh kem 90cm

Tủ trưng bày bánh kem kính vuông 90cm

5/5 - (1 bình chọn)
21,300,000 đ22,300,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem kính cong 90cm, Kệ tủ trưng bày đẹp mắt

Tủ trưng bày bánh kem kính cong 1m5 (3 tầng)

5/5 - (1 bình chọn)
30,300,000 đ31,300,000 đ
Tủ trưng bày bánh kem kính cong 1m2, tủ bánh kem

Tủ trưng bày kính cong 1m2 (3 tầng)

5/5 - (2 bình chọn)
27,300,000 đ28,300,000 đ
Kệ tủ trưng bày đẹp mắt, tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem kính cong 90 cm

5/5 - (3 bình chọn)
20,300,000 đ21,300,000 đ