Mở cửa: 9h đến 20h, chủ nhật 10h đến 19h
Mẫu xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1m5

Xe Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ 1m5

Đánh giá
6,500,000 đ7,000,000 đ
ẫu xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1m

Xe Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ 1m2

Đánh giá
5,500,000 đ6,000,000 đ
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 1m

Xe Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ 1 m

Đánh giá
5,000,000 đ5,700,000 đ
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 90cm

Xe Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ 90 Cm

Đánh giá
4,800,000 đ5,500,000 đ
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 70cm

Xe Bánh Mì Thổ Nhĩ Kỳ 70 Cm

Đánh giá
4,500,000 đ4,700,000 đ